اهداف موسیقی

اهداف آموزش به شیوه ارف به کودکان

ارف یک شیوه آموزش موسیقی به کودکان است که با سازهای به خصوص خود این آموزش ها انجام می شود زیرا آموزش موسیقی به کودکان با بزرگسالان تفاوت های بسیاری دارد و اهداف متفاوتی را نیز دنبال میکند در مهد و پیش دبستانی نورهستی، اهداف آموزش به شیوه ارف به کودکان مورد بررسی قرار میگیرد.
ازجمله این اهداف :
– افزایش توانمندی های کودکان در درک شنیداری اصوات ، آواها و ملودی های مختلف ،خواندن و نواختن آن ها .
– هماهنگی روانی – حرکتی کودکان ازطریق بازی های موسیقایی و آموزش های ویژه موسیقی ارف .
– درک زیبایی شناختی و افزایش خلاقیت کودکان از طریق بداهه نوازی که یکی از مهم ترین عناصر روش ارف است .
– ایجاد تعامل اجتماعی از طریق آموزش های گروهی و در پی آن افزایش مهارت های ارتباطی و انتقال فرهنگ گذشتگان.و بالاخره موسیقی مهارتی است که فرد ازطریق آن در کودکی و در سال های بالاتر می تواند در حل برخی از مسائل خود از آن استفاده کند .

اهداف موسیقی