بازی ها وسرگرمی های کودکان ۹ تا ۱۸ ماهگی در کلاس

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶, ۱۲:۰۰ - خرداد ۷, ۱۳۹۵, ۱۲:۰۰Dhaka, Bangladesh

_مچاله کردن کاغذ. _بازی با قاشق و فنجان . _برداشتن ملاحفه از سر. _ساتن بازی(پارچه بازی). _گذاشتن اشیا داخل سبد و بیرون آوردن. _بازی با حلقه های پلاستیکی. _بازی با پیمانه های پلاستیکی. _بازی با