‍ ‍ کارگاه نمایش خلاق چیست؟

‍ ‍

نمایش خلاق در مهدکودک و پیش دبستانی نورهستی به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که به وسیله آن کودکان به “بیان خود” از طریق تئاتر گفته می شود.
در این کارگاه بیان تخیلات و تصورات خلاقه کودک؛ برون ریزی احساسات؛ بداهه گویی و خیال پردازی؛ بازی های وانمودی و نمایشی در جهت رشد شخصیت؛ ساخت عروسک و ماسک برای به نمایش در آوردن داستان و مهمتر از همه شادی کودکان از اهداف این کارگاه است.