Loading...
آموزش موسیقی

آموزش موسیقی

آماده ی پذیرش

آموزش موسیقی و موسیقی درمانی  از آنجا که هنر به عنوان یک پدیده درمانگر، خلاقیت پرور و همچنین سرگرم کننده در دنیای امروزی شناخته می شود، این کلاسها با هدف کمک به فرزندان عزیزمان در این مهد کودک تشکیل شده است تا بتواند با استفاده از قدرت تاثیرگذاری موسیقی و هنر نمایش راه خود را پیش برد و به آرامش کودکانمان کمک کند.   هنر موسیقی و نمایش، تاثیرگذارترین هنر در دادن نظم و انضباط رفتاری در کودکان است. فعال نمودن دو نیمکره راست و چپ مغز، هماهنگی ریتمی در اجزای بدن، ایجاد محرک های لازم برای بهتر شدن کنش و واکنش کودک و آماده سازی او برای ورود به جامعه هنری و همچنین انتخاب ساز و فعالیت مناسب در آینده با آگاهی و شناخت کامل، قسمت هایی از تاثیر هنر موسیقی و نمایش خلاق است.   آموزش موسیقی : موسیقی کودک (ارف) با هدف درک و دریافت ریتم و نظم پنهان موسیقی و تاثیر محسوس در رفتار کودکان، همگون سازی دو نیمکره مغز، اجرای موسیقی در حضور دیگران برای بالا بردن اعتماد به نفس و قدرت خود باوری، فراگیری علوم ابتدایی موسیقی در جهت آماده سازی کودک برای یادگیری سازهای اصلی موسیقی و از همه مهمتر ایجاد شادی و لذت بردن از روزگار کودکی آموزش داده میشود.   موسیقی درمانی : استفاده تجویزشده و سازمان یافته از موسیقی یا فعالیت های آن برای تغییر فعالیت های ناسازگار زیر نظر پرسنل آموزش دیده (موزیک تراپیست)، برای کمک و رسیدن به اهداف درمانی است. از آنجا که دوران کودکی مهمترین دوران زندگی یک فرد در شکلگیری شخصیت اوست، اهمیت این پدیده یا هنر درمانگرا را دوچندان مینماید. در مجموع در هر دو کلاس موسیقی و خلاقیت نمایشی برای کودکان پرونده های جداگانه تشکیل میگردد. هر کدام از کودکان ما پرونده های مستقل و جداگانه ای دارند که در هر پرونده سه فرم قرار گرفته است و رفتار کودک در هنگام آموزش و یا شاید درمان ذکر میگردد؛ این کار جهت بررسی میزان اثربخشی دوره ی آموزشی کلاس کودک است. این فرم ها بسیار مفید و ضروری است و میتواند با در اختیار والدین قرار دادن آن، ضمن بازگویی اطلاعات رفتاری کودکان، نکات مهم و جدید از طرف والدین به مربی برگردانده شود و این تبادل اطلاعات باعث میگردد تا ارتباط مناسب و هدفمندی مابین والدین و مربی برقرار گردد.

Subject List( 1 Subject )

Class Schedule