Loading...
ترفند‌هایی برای فعال کردن هر ۲ نیمکره مغز در کودکان

ترفند‌هایی برای فعال کردن هر ۲ نیمکره مغز در کودکان + فیلم

ترفند‌هایی برای فعال کردن هر ۲ نیمکره مغز در کودکان   چپ دست هستید یا راست دست؟ “؛ این سوالی است که هر انسانی در طول عمر خود حداقل یکبار باید به آن پاسخ دهد حتی به خودش! همانطور که

آموزش خرید کردن به کودکان + فیلم

آموزش خرید کردن به کودکان وقتی به کودکان ثابت شود که گریه و فغان آنها باعث تغییر نظر شما نخواهد شد، رفتارشان اصلاح می شود. اما هماهنگی بین والدین در برخورد با کودک عامل مهمی برای آموختن می باشد.
  • 1
  • 2