آموزش وقت شناسی به کودکان – مهد کودک نور هستی

آموزش وقت شناسی به کودکان

به فرزندتان بیاموزید که چگونه مدیریت زمان داشته باشد. وقتی تکلیفی به او داده می شود، کنار او بنشینید و مراحل اصلی یک پروژه را فهرست کنید. بعد، محدوده ای زمانی برای هر مرحله و تاریخی برای تکمیل پروژه تعیین کنید. به فرزندتان کمک کنید تا وقت شناسی را بیاموزند. والدین به منظور آموزش وقت شناسی به کودکان باید از تذکر و یادآوری کارها جداً خودداری و اجتناب کنند. این تذکرات فرصت انجام اشتباهات را از بچه‌ها می‌گیرد، اشتباهاتی که به واسطه پیامدها و نتایج‌شان درس و تجربه لازم را به کودک می‌دهند. اگر کودک یک روز دیر به مدرسه برسد و پشت در بماند، متوجه این نکته می‌شود که باید سر وقت کارهایش را انجام دهد تا توبیخ نشود.

حتما بخوانید: چگونه می توانیم مهارت های ذهنی و جسمی کودکان را تقویت کنیم؟

 

برای آموزش مدیریت زمان فهرستی از کارهایی ی که «باید انجام شوند» و یک تقویم تهیه کند.. هر روز آن را با هم بررسی کنید و ببینید تا چه حد بر اساس اهدافش پیش می رود. این نوع جملات کلی را به کار نبرید که: «اتاقت را تمیز کن» زیرا می تواند به خودی خود کاری خسته کننده باشد که فرزندتان به هر قیمتی از انجام آن سرباز زند. به او کمک کنید، این کار را به قسمت های کوچک تر و قابل کنترل تر تقسیم کند.

این فیلم را ببینید: آموزش مشاغل به کودکان + فیلم

 

فهرستی تهیه کنید تا کارهای انجام شده را در آن علامت بزنید: « لباس ها در کمد، کتاب ها در قفسه کتاب، لگوها در جعبه و غیره.». وقتی کودک هر بار یک مورد را در فهرست مورد توجه قرار دهد، کاری بزرگ به نظر ساده تر و قابل کنترل تر می آید. برنامه های روزمره را به صورتی واضح تهیه کنید که فرزندتان برای مواقع خاصی بر اساس آنها عمل کند. می توان برای تکالیف هر روز، ساعت و جای مشخصی را تعیین کرد و برای کارهای روزمره ی خانه، زمان مشخص دیگری را برگزید. وقتی کاری بر طبق برنامهی منظم انجام گرفت، به صورت عادت درمی آبد و کارهای روزمره، بدون تاخیر انجام می شوند.

همچنین بخوانید: چگونه مهارت های حرکتی کودکان را تقویت کنیم؟

 

مهدکودک نور هستی با مدیریت خانم مژگان لطفی

آدرس و شماره تلفن مهد کودک نور هستی

تهران، خیابان کارگر جنوبی کوچه حقیقت بیان

۰۲۱۶۶۴۰۹۲۳۲ 

۰۹۱۲۸۳۴۷۷۶۳